Συστήματα Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Η Πιστοποίηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας εφαρμόζεται σε όλες τις επιχειρήσεις που επεξεργάζονται, κατασκευάζουν ή εμπορεύονται ξυλεία, χαρτί ή προϊόντα ξυλείας συμπεριλαμβανομένων παραγωγών, χονδρεμπόρων, λιανεμπορίων, πριστηρίων, τυπογραφείων και εμπόρων χαρτιού. Η BM CERT παρέχει υπηρεσίες Πιστοποίησης FSC® & PEFC σε συνεργασία με την Warringtonfire Testing and Certification (BM TRADA), φορέα πιστοποίησης, με μεγαλη αναγνωρισιμότητα σε πιστοποιήσεις συστημάτων Εφοδιαστικής Αλυσίδας παγκοσμίως.

Η πιστοποίηση συστημάτων εφοδιαστικής αλυσίδας ξύλου και προϊόντων ξυλείας παρέχει μια ανεξάρτητα κατοχυρωμένη διασφάλιση ότι η ξυλεία ή το χαρτί που χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη για τα πιστοποιημένα προϊόντα, προέρχονται από δασικές εκτάσεις υπεύθυνης διαχείρισης. Οι πιστοποιήσεις FSC® και PEFC αποδεικνύουν ότι το ξύλο σαν υλικό ιχνηλατείται σε κάθε στάδιο της κατεργασίας του, από το δάσος έως την τελική του χρήση.

Διατηρώντας ένα πιστοποιημένο σύστημα εφοδιαστικής αλυσίδας, οι επιχειρήσεις μπορούν να παρέχουν την διασφάλιση ότι τα πιστοποιημένα προϊόντα τους προέρχονται και παράγονται σε συμμόρφωση με ένα παγκόσμια αναγνωρισμένο οικολογικό, κοινωνικό και οικονομικό πρότυπο. Για να πληρεί ένα προϊόν τις προυποθέσεις για πιστοποίηση, όλες οι επιχειρήσεις που κατέχουν την νόμιμη ιδιοκτησία των προϊόντων και της κατεργασίας, εμπορίας ή ανασυσκευασίας τους, χρειάζεται να πιστοποιηθούν.

FSC® (Forest Stewardship Council)

Το FSC® είναι ένας διεθνής οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στα μέλη συμπεριλαμβάνονται περιβαλλοντικοί, κοινωνικοί φορείς και επιχειρήσεις, ιδιοκτήτες δασικών εκτάσεων, συνεταιρισμοί και ιδιώτες οι οποίοι θέτουν τις αρχές και τα κριτήρια του FSC®. Το λογότυπο FSC® επιτρέπει στους καταναλωτές παγκοσμίως να αναγνωρίζουν τα προίόντα τα οποία στηρίζουν την ανάπτυξη μιας υπεύθυνης δασικής διαχείρησης.

Αριθμός Άδειας Φορέα Πιστοποίησης Warringtonfire Testing and Certification (BM TRADA): A000503

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του FSC®

PEFC (Program for the Endorsment of Forest Certifcation)

Το PEFC είναι μια παγκόσμια οργάνωση για την αξιολόγηση και την κοινή αναγνώριση την πιστοποίησης των εθνικών δασικών εκτάσεων που αναπτύχθηκε μέσα από μια διαδικασία πολλαπών ενδιαφερόμενων μερών. Αυτά τα εθνικά προγράμματα βασίζονται στις διακυβερνητικές διαδικασίες για την προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης των δασών.
Το PEFC λειτουργεί μέσω της δασικής εφοδιαστικής αλυσίδας για να προάγει την ορθή πρακτική και να διασφαλίσει ότι τα πιστοποιημένα προιόντα παράγονται με σεβασμό στα υψηλά οικολογικά, κοινωνικά και εθνικά πρότυπα.

Αριθμός Άδειας Φορέα Πιστοποίησης Warringtonfire Testing and Certification (BM TRADA): PEFC/16-44-002.

 Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του PEFC

Τα πλεονεκτήματα των Πιστοποιήσεων FSC® & PEFC

Έχοντας ανεξάρτητα πιστοποιηθεί στο σύστημα της εφοδιαστικής αλυσίδας στα πρότυπα FSC® και PEFC μέσω του φορέα πιστοποίησης Warringtonfire Testing and Certification (BM TRADA), καταδεικνύεται στους πελάτες σας την δέσμευσή σας στην υπεύθυνη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Συγεκριμένα η πιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας θα παρέχει:

• επιπλέον αξία στα πιστοποιημένα προϊόντα σας.
• πρόσβαση σε νέες αγορές
• τεκμηρίωση της ιχνηλασιμότητας
• δυνατότητα χρήσης του λογότυπου FSC® και PEFC 
• διαβεβαίωση στους πελάτες σας ότι συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην οικονομική σταθερότητα.

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πιστοποίηση δασικών προϊόντων όπως αυτή ορίζεται απο την Warringtonfire Testing and Certification (BM TRADA) www.bmtrada.com .