Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών

Το ISO 27001: 2013 είναι το αναθεωρημένο πρότυπο διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών.

Υιοθετώντας το ISO 27001:2013 θα παρέχετε στον οργανισμό σας το πλαίσιο για τη δημιουργία ενός συστήματος διαχείρισης που θα αναγνωρίζει τους πραγματικούς κινδύνους στην ασφάλεια πληροφοριών και θα εξασφαλίζει ότι έχετε διεξάγει ελέγχους για τη μείωση και τη διαχείριση αυτών των κινδύνων.

Υπάρχουν τρεις βασικές αρχές που εμπλέκονται στη διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών: η εμπιστευτικότητα, η ακεραιότητα και η ετοιμότητα. Το ISO 27001:2013, θα σας δώσει τη δυνατότητα να τεκμηριώσετε την ακεραιότητα των δεδομένων σας, θα ενισχύσει τη δέσμευσή σας στην ορθή διαχείριση των πληροφοριών και θα σας προετοιμάσει για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων στην ηλεκτρονική σας ασφάλεια.