Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

Τι είναι το FSSC 22000;

Το FSSC είναι ένα πρότυπο που δημιουργήθηκε πριν από 12 χρόνια από το Ίδρυμα FSSC, αναγνωρισμένο από την Παγκόσμια Πρωτοβουλία για την Ασφάλεια των Τροφίμων (GFSI), μαζί, μεταξύ άλλων, με το BRC και το IFS. Το FSSC 22000 είναι βασισμένο στο ευρέως αναγνωρισμένο Πρότυπο Συστήματος Διαχείρισης Τροφίμων ISO 22000. Το σύστημα αυτό περιγράφει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη, την εφαρμογή και τη λειτουργία ενός συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων. Οι απαιτήσεις ελέγχου του FSSC 22000 ευθυγραμμίζονται με το υφιστάμενο πρότυπο ISO 22000:2018, τα σχετικά προαπαιτούμενα προγράμματα (PRP), τις τεχνικές προδιαγραφές και τις πρόσθετες απαιτήσεις του FSSC.

Ποιος το χρειάζεται & ποια είναι τα οφέλη;

Το FSSC 22000 μπορεί να εφαρμοστεί σε οργανισμούς οποιουδήποτε μεγέθους ή πολυπλοκότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων. Αυτό περιλαμβάνει μεταποιητικές εταιρείες διαφόρων προϊόντων τροφίμων και ποτών, συστατικών/πρόσθετων υλών, παραγωγούς ζωοτροφών, καθώς και μεταποιητικές εταιρείες συσκευασίας. Επιπλέον, το FSSC έχει διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του προτύπου του ώστε να περιλαμβάνει τη μεταφορά και την αποθήκευση, τις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης και τα καταστήματα εστίασης.

Οφέλη

. Το FSSC 22000 είναι ένα σύστημα αναγνωρισμένο από το GFSI (μαζί, μεταξύ των BRCGS, IFS), αναγνωρισμένο και αποδεκτό από τα μεγαλύτερα εμπορικά καταστήματα και λιανοπωλητές, καθώς και από την European cooperation for Accreditation (EA).

. Η πιστοποίηση κατά FSSC 22000 αποδεικνύει τη δέσμευση για την ασφάλεια των τροφίμων και παρέχει εμπιστοσύνη στους πελάτες σας.

. Παρέχει μια συστηματική μεθοδολογία για τον αποτελεσματικό εντοπισμό και τη διαχείριση των κινδύνων για την ασφάλεια των τροφίμων.

. Προωθεί την αξιολόγηση και τη συνεχή βελτίωση του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων.

. Βελτιώνει τη δέσμευση των εργαζομένων, αυξάνει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τους διατροφικούς κινδύνους και προωθεί την ασφάλεια των τροφίμων.

 

Έχετε ήδη πιστοποιηθεί κατά ISO 22000 ή άλλο πρότυπο GFSI;

Μια εταιρεία τροφίμων που είναι ήδη πιστοποιημένη κατά ISO 22000 ή IFS ή BRC μπορεί να πραγματοποιήσει την μετάβαση στο FSSC 22000 υιοθετώντας τις πρόσθετες απαιτήσεις που θέτει το FSSC και το σχετικό πρότυπο PRP. Η μετάβαση αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε ελέγχου εντός του τριετούς κύκλου πιστοποίησής σας και θα οδηγήσει στην έκδοση ενός νέου πιστοποιητικού FSSC.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να συζητήσετε τις ανάγκες σας για πιστοποίηση και έλεγχο των συστημάτων ασφάλειας τροφίμων FSSC 22000, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.