Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλετε βιογραφικό για μελλοντική κάλυψη θέσεων επιθεωρητών συστημάτων διαχείρισης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρακάτω φόρμα υποβολής βιογραφικού. Η επεξεργασία και διατήρηση του βιογραφικού σας πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων.

    Όλα τα πεδία με (*) απαιτείται να είναι συμπληρωμένα.

    Επισύναψη Βιογραφικού.
    Αποδεκτά Αρχεία: PDF, .docx