Η BM CERT προσφέρει σημαντικές λύσεις σε επίπεδο αναγκών επιχειρήσεων και οργανισμών σχετικά με εκπαιδεύσεις επιθεωρητών διαχειριστικών συστημάτων. Τα σεμινάρια συνοψίζονται σε: α) σεμινάρια επικεφαλής επιθεωρητών (πενθήμερα/τριήμερα) και β) σεμινάρια εσωτερικών επιθεωρητών (διήμερα) γ) σεμινάρια επιθεωρητών δευτέρου μέρους.

Α. Επικεφαλής Επιθεωρητές

• Σεμινάριο Επικεφαλής Επιθεωρητών ISO 22000:2018
• Σεμινάριο Επικεφαλής Επιθεωρητών ISO 14001:2015
• Σεμινάριο Επικεφαλής Επιθεωρητών ISO 9001:2015

Β. Εσωτερικοί Επιθεωρητές

• Σεμινάριο Εσωτερικών Επιθεωρητών ISO 22000:2018 (2 ημέρες)
• Σεμινάριο Εσωτερικών Επιθεωρητών ISO 14001:2015 (2 ημέρες)
• Σεμινάριο Εσωτερικών Επιθεωρητών ISO 9001:2015 (2 ημέρες)
• Σεμινάριο Εσωτερικών Επιθεωρητών ΙSΟ 45001:2018 (2 ημέρες)
• Σεμινάριο Εσωτερικών Επιθεωρητών ISO 50001:2018 (2 ημέρες)
• Σεμινάριο Εσωτερικών Επιθεωρητών GFSI  (BRC/IFS/FSSC 2 ημέρες ανα πρότυπο)
• Σεμινάριο Εσωτερικών Επιθεωρητών HACCP (1 ημέρα)

Γ. Σεμινάριο Επιθεωρητών Δευτέρου Μέρους (για επιχειρήσεις και οργανισμούς που επιθυμούν να δημιουργήσουν τις δικές τους ομάδες επιθεώρησης Β μέρους)