Η Εταιρία ακολουθεί μια ολοκληρωμένη διαδικασία, την οποία έχει εντάξει ως μια ξεχωριστή θεματική ενότητα στον γραπτό λόγο του συστήματος EN ISO 9001/2015, με στόχο να τεκμηριώσει όλα εκείνα τα επί μέρους βήματα, που αποτυπώνουν την MB (Mass Balance) Διαχείριση του RSPO φοινικέλαιου, το οποίο προμηθεύεται ως συστατικό, για το βιομηχανικό προ-τηγάνισμα της πατάτας, την οποία η εταιρία μεταποιεί, ώστε να προκύψει η προ-τηγανισμένη κατεψυγμένη πατάτα, η οποία πωλείται είτε με την εταιρική μπράντα (company brand), είτε ως προϊόν ιδιωτικής ετικέτας (private label product).

Η εταιρία εφαρμόζει μια τεκμηριωμένη αποτύπωση, ως προς την ποσότητα του RSPO φοινικέλαιου που προμηθεύτηκε, την ποσότητα που χρησιμοποίησε για την μεταποίηση (βιομηχανοποίηση) του τελικού προϊόντος, την ποσότητα του τελικού προϊόντος που προώθησε στην αγορά, την ποσότητα του RSPO φοινικέλαιου που υπάρχει ανά πάσα στιγμή στην αποθήκη της εταιρίας και τέλος εκείνη την ποσότητα που θα πάει προς ανακύκλωση, κατά τα πρότυπα και ορισμούς του Περιβαλλοντικού Προτύπου.