10 +

Χρόνια Εμπειρίας

BM CERT

Πιστοποίηση Επιτυχίας

Η BM CERT παρέχει ανεξάρτητες υπηρεσίες πιστοποίησης, επιθεώρησης, τεχνικής υποστήριξης και κατάρτισης.

Διαθέτοντας μακροχρόνια πορεία στην παγκόσμια αγορά έχουμε συμβάλει στην τεκμηρίωση της επιχειρησιακής επάρκειας, την κανονιστική συμμόρφωση και τη βελτίωση της απόδοσης μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων και οργανισμών.

Με μακρά ιστορία τεχνικής αριστείας στα διαχειριστικά συστήματα, στα συστήματα εφοδιαστικής αλυσίδας και στην πιστοποίηση προϊόντων προσφέρουμε τις υπηρεσίας μας, παρέχοντας πιστοποιήσεις παγκόσμιας αναγνωρισιμότητας.

Εύκολα, γρήγορα, αποτελεσματικά.

Γιατί να επιλέξεις BM CERT

Έχοντας στο δυναμικό μας άρτια καταρτισμένους και έμπειρους επιθεωρητές, προσφέρουμε πιστοποίηση, τεχνική κατάρτιση και υποστήριξη χωρίς να μένουμε απλά σε μια τυποποιημένη διαδικασία ελέγχου.

Για εμάς στην BM CERT, πρωταρχικός μας στόχος είναι να εστιάζουμε ξεχωριστά στις ανάγκες του κάθε πελάτη και να του δίνουμε την δυνατότητα να βελτιώσει στο μέγιστο της επιχειρησιακές του δραστηριότητες. Οι επιθεωρητές της εταιρίας μας έχουν τις γνώσεις, την εμπειρία και την διάθεση να βοηθήσουν την επιχείρησή σας να κερδίσει την επιπλέον αξία των προϊόντων και των υπηρεσιών σας.

Χωρίς υπερβολές και με διάθεση συνεργασίας μπορούμε να εξασφαλίσουμε άμεσα, χωρίς περιττές καθυστερήσεις, την ποιοτική αναβάθμιση των διαδικασιών σας και την πιστοποίηση της επιχείρησής σας. Επιπλέον, η BM CERT αποτελεί αντιπρόσωπο ενός εκ των μεγαλύτερων φορέων πιστοποίησης στον κόσμο, της BM TRADA γεγονός που μπορεί να προσδώσει σημαντική προστιθέμενη αξία στην επιχείρηση σας, ειδικά εάν προτίθεστε να εξάγετε τα προϊόντα σας εκτός Ελλάδας.