Σύστημα Εφοδιαστικής Αλυσίδας Βιωσιμότητας Φοινικέλαιου

Γνωρίστε το πρότυπο RSPO της εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω του οποίου ικανοποιείται η απαίτηση των μεγάλων λιανοπωλητών για πιστοποιημένο βιώσιμο φοινικέλαιο.

Βιωσιμότητα του Φοινικέλαιου

Η παραγωγή του φοινικέλαιου έχει αυξηθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια, μαζί με την ανησυχία για τη βιωσιμότητα της καλλιέργειας του και τις επιπτώσεις στους τοπικούς πληθυσμούς και τα οικοσυστήματα. Το φοινικέλαιο βρίσκεται σήμερα ως συστατικό σε πάνω από 50% το συνόλου των συσκευασμένων τροφίμων. Καθώς η ανάγκη για να αποδειχθεί η βιωσιμότητα του φοινικελαίου γίνεται όλο και πιο σημαντική, οι παραγωγοί και οι λιανοπωλητές θέλουν να διασφαλίσουν ότι οι ισχυρισμοί που αποδίδουν στα προϊόντα τους ελέγχονται. Η πιστοποίηση RSPO της εφοδιαστικής αλυσίδας παρέχει αυτή την διασφάλιση.

RSPO - πιστοποίηση εφοδιαστικής αλυσίδας

Η πιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας διασφαλίζει ότι το προϊόν σας προέρχεται όντως από την προέλευση που δηλώνεται. Η πιστοποίηση RSPO τεκμηριώνει ότι η εφοδιαστική σας αλυσίδα είναι ασφαλής και ιχνηλάσιμη και παρέχει αξιόπιστη απόδειξη της βιωσιμότητας του προϊόντος σας.

RSPO - πρότυπα εφοδιαστικής αλυσίδας

Υπάρχουν τρία μοντέλα προτύπων εφοδιαστικής αλυσίδας τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια του συστήματος RSPO:
• Διατήρηση της ταυτότητας (Identity Preserved) – φυσικός διαχωρισμός του φοινικελαίου που προέρχεται από συγκεκριμένο παραγωγό από όλες τις άλλες φυσικές πηγές φοινικέλαιου.
• Διαχωρισμού (Segregation) – φυσικός διαχωρισμός από μη πιστοποιημένες πηγές φοινικελαίου, επιτρέποντας την ανάμιξη μόνο πιστοποιημένου φοινικελαίου από διάφορους παραγωγούς.
• Ισοζυγίου μάζας (Mass Balance) – επιτρέπει την ανάμιξη πιστοποιημένου και μη πιστοποιημένου φοινικέλαιου σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον, διασφαλίζοντας ότι ο όγκος των πιστοποιημένων εξερχομένων προϊόντων δεν ξεπερνά ποτέ τον όγκο των πιστοποιημένων εισερχομένων α’ υλών.

Ποιος χρειάζεται πιστοποίηση RSPO;

Η πιστοποίηση εφαρμόζεται σε όλα τα εδώδιμα και μη εδώδιμα προϊόντα τα οποία περιέχουν φοινικέλαιο και παράγωγα φοινικέλαιου. Αποδεικνύει ότι το προϊόν προέρχεται από σωστής διαχείρισης/πιστοποιημένες πηγές και επιβεβαιώνει ότι δεν αναμιγνύεται με προϊόντα από μη πιστοποιημένες πηγές σε κάθε σημείο της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Τα πλεονεκτήματα της πιστοποίησης RSPO

Η πιστοποίηση RSPO θα επιφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα στον οργανισμό σας:

• Επιδεικνύει την δέσμευσή σας στις περιβαλλοντικές πρακτικές.
• Ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σημαντικών παραγωγών και λιανεμπόρων, πολλοί εκ των οποίων έχουν χρονοθετημένες δεσμεύσεις να χρησιμοποιούν βιώσιμο φοινικέλαιο στα προϊόντα τους.
• Βοηθάει τους πελάτες σας να επιλέξουν προϊόντα τα οποία συμβάλουν στην διατήρηση του περιβάλλοντος.
• Βοηθάει την επιχείρησή σας να αποκτήσει προόσβαση σε νέες αγορές.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πιστοποίηση επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του RSPO καθώς επίσης και την ιστοσελίδα της BM TRADA (Element Group)