Όταν αγοράζετε ένα προϊόν καφέ, κακάο, τσάι με την ετικέτα Rainforest Alliance (RA) συμβάλλετε στην οικοδόμηση για ένα καλύτερο μέλλον. 

Σχετικά με την πιστοποίηση RA:

Η πιστοποίηση RA είναι ένα πρόγραμμα το οποίο προστατεύει το περιβάλλον και τις γεωργικές κοινότητες βοηθώντας να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του εφοδιασμού των προϊόντων που καλύπτει. Θέτει τα πρότυπα για την βιώσιμη καλλιέργεια του κακάο, του καφέ και του τσαγιού τα οποία εξασφαλίζουν:

• Νόμιμες συνθήκες εργασίας
• προστασία του περιβάλλοντος
• απαγόρευση εργασίας ανηλίκων
• ορθές αγροτικές πρακτικές
• Πλήρης Ιχνηλάτηση πιστοποιημένων προϊόντων

Το σήμα RA καταδεικνύει ότι το κακάο, ο καφές, το τσάι μπορούν να ιχνηλατηθούν από τους καλλιεργητές εώς το τελικό καταναλωτικό προϊόν. Το σύστημα πιστοποίησης βασίζεται σε εναν αυστηρό Κώδικα Επικοινωνίας- καλύπτοντας κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια για υπεύθυνη γεωργία, σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Ποιοι χρειάζονται Πιστοποίηση RA;

Η πιστοποίηση RA εφαρμόζεται σε όλες τις επιχειρήσεις που κατέχουν και διαχειρίζονται προϊόντα καφέ, κακάο, τσαγιού και θέλουν να κάνουν δήλωση πιστοποίησης RA. Αποδεικνύει ότι τα προϊόντα αυτά προέρχονται από σωστής διαχείρισης πιστοποιημένες πηγές και επιβεβαιώνει ότι δεν αναμιγνύονται με προϊόντα από μη πιστοποιημένες πηγές σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Οι 5 Αρχές
✓ Αρχή 1: Αποτελεσματικός σχεδιασμός
✓ Αρχή 2: Διατήρηση της βιοποικιλότητας
✓ Αρχή 3: Διατήρηση φυσικών πόρων
✓ Αρχή 4: Βελτιωμένα μέσα διαβίωσης και ανθρώπινη ευημερία
✓ Αρχή 5: Βιώσιμη παραγωγή βοοειδών

Τα πλεονεκτήματα της πιστοποίησης RA

Έχοντας ανεξάρτητα πιστοποιημένο το σύστημα της εφοδιαστικής σας αλυσίδας κατά RA, τεκμηριώνετε σε πελάτες και ενδιαφερόμενους ότι δεσμεύεστε στην προστασία του περιβάλλοντος, των τοπικών κοινοτήτων και της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των πιστοποιημένων προϊόντων. 

Συγκεκριμένα η πιστοποίηση RA θα:

• ανταποκριθεί στις προσδοκίες των μεγάλων παραγωγών και των λιανοπωλητών, πολλοί από τους οποίους περιλαμβάνουν τις βιώσιμες πρακτικές εφοδιασμού στις πολιτικές και τις αξιώσεις της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
• ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πελατών σας σχετικά με την δέσμευσή σας για υπεύθυνη προμήθεια καφέ, κακάο και του τσαγιού.
• βελτιώσει την φήμη σας και σας βοηθάει να αποκτήσετε πρόσβαση σε νέες αγορές.
• επιδεικνύει την δέσμευσή σας στις ορθές περιβαλλοντικές πρακτικές.

Η πιστοποίηση παρέχεται μέσω συνεργαζόμενου φορέα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πιστοποίηση επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του RA για επιχειρήσεις.