Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

Το ISO 45001:2018 είναι ένα από τα αναθεωρημένα συστήματα διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία το οποίο παρέχει ένα πλαίσιο για τους οργανισμούς σχετικά με τη βελτίωση της ασφάλειας των εργαζομένων, τη μείωση των κινδύνων στο χώρο εργασίας και τη δημιουργία καλύτερων και ασφαλέστερων συνθηκών εργασίας παγκοσμίως.

Αυτό το νέο πρότυπο ισχύει για κάθε οργανισμό ανεξάρτητα από το μέγεθος, την δραστηριότητα και τη φύση του.

Το ISO 45001:2018 θα ακολουθήσει τη δομή του παραρτήματος SL  που έχει εφαρμοστεί σε άλλα πρότυπα συστημάτων διαχείρισης ISO που πρόσφατα έχουν ενημερωθεί, όπως τα ISO 9001: 2015 και ISO 14001: 2015.

Το πρότυπο είναι διαθέσιμο από τις 12 Μαρτίου 2018. Το πρότυπο ISO 45001:2018 θα αντικαταστήσει το πρότυπο OHSAS 18001 (BS) με τριετή μεταβατική περίοδο για τους οργανισμούς που είναι ήδη πιστοποιημένοι στο BS OHSAS 18001, με καταληκτική ημερομηνία στις 30 Σεπτεμβρίου 2021

Η BM TRADA αναγνωρίζει ότι κάθε οργανισμός και τα συστήματα διαχείρισης του είναι μοναδικά. Η μετάβαση από το OHSAS 18001 στο ISO 45001 θα εξαρτηθεί από την πολυπλοκότητα του οργανισμού σας και την ωριμότητα του συστήματος διαχείρισης στην υγιεινή και την ασφάλεια στην εργασία.

Η πιστοποίηση του συστήματος για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία με έναν συνεργάτη όπως η BM TRADA θα σας δώσει την δυνατότητα να  συνεργαστείτε με έναν αναγνωρισμένο οργανισμό πιστοποίησης από τον UKAS, το όνομα του οποίου είναι άμεσα αποδεκτό από πολλούς νομοθετικούς φορείς, αγοραστές και προμηθευτές σε όλο τον κόσμο, παρέχοντας ένα διαβατήριο για τις διεθνής αγορές.

Η παρούσα υπηρεσία προσφέρεται μέσω του φορέα πιστοποίησης BM TRADA με διαπίστευση UKAS.