Πολιτική Αμεροληψίας της BM TRADA

Η Warringtonfore Testing and Certification (BM TRADA) κατανοεί τη σημασία της αμεροληψίας στην εκτέλεση των δραστηριοτήτων πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης και δεσμεύεται να παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης με ακεραιότητα και αμεροληψία. Η πολιτική της Warringtonfore Testing and Certification (BM TRADA) είναι να ασκεί τις δραστηριότητές της σύμφωνα με τις κατευθυντήριες αρχές αμεροληψίας, αρμοδιότητας, ευθύνης, διαφάνειας, εμπιστευτικότητας και υπευθυνότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον σύνδεσμο της Warringtonfore Testing and Certification (BM TRADA)

Impartiality Policy BMT