Πολιτική Παραπόνων και Ενστάσεων της BM TRADA

Δώστε μια σαφή περιγραφή της καταγγελίας σας, αντικειμενικές αποδείξεις που τεκμηριώνουν κάθε στοιχείο ή μια περιγραφή της καταγγελίας και το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου που υποβάλλει το παράπονο. Όλες οι ενστάσεις και οι εφέσεις των ενδιαφερομένων μερών από την BM TRADA αναγνωρίζονται, διερευνώνται και γίνεται η σχετική ενέργεια για την εξάλειψη τους. Η BM TRADA καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ενημερώνει τον καταγγέλλοντα / πληροφοριοδότη για την πρόοδο της αξιολόγησης της καταγγελίας / αναφοράς και ανακοινώνει στον καταγγέλλοντα / πληροφοριοδότη την επίσημη ειδοποίηση για το τέλος της διαδικασίας υποβολής παραπόνων/αναφορών. Η τελική ανακοίνωση θα περιλαμβάνει μια σύνοψη της έρευνας, του συμπεράσματος και των τυχόν δράσεων που έχουν ληφθεί ως αποτέλεσμα.

Όλες οι καταγγελίες / αναφορές υποβάλλονται γραπτώς στην ακόλουθη διεύθυνση:

BM TRADA Κεντρικό Τμήμα Συμμόρφωσης, Lane Stocking, Hughenden Valley, High Wycombe, Buckinghamshire, HP14 4ND

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την υποβολή παραπόνων, ανατρέξτε στη Διαδικασία Οδηγίες Χειρισμού Παραπόνων & Αναφορών της BM TRADA .

Ενστάσεις και πολιτική προσφυγών

Δώστε μια σαφή περιγραφή της προσφυγής σας, αντικειμενικές αποδείξεις που τεκμηριώνουν το κάθε στοιχείο ή μια περιγραφή της προσφυγής και το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου που υποβάλλει την προσφυγή. Όλες οι διαφορές και οι εφέσεις που λαμβάνονται από την BM TRADA διερευνούνται πλήρως.

Παρακαλείσθε να υποβάλετε γραπτώς όλες τις ενστάσεις και τις προσφυγές:

BM TRADA Κεντρικό Τμήμα Συμμόρφωσης, Ling Stock, Hughenden Valley, High Wycombe, Buckinghamshire, HP14 4ND

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή ενστάσεων και προσφυγών,  ανατρέξτε στην Διαδικασία Οδηγίες Ενστάσεων & Προσφυγών της BM TRADA .

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στις πολιτικές της BM TRADA Complaints and Stakeholder Concerns Policy και  Disputes and Appeals Policy.

Διαβάστε τις σχετικές πολιτικές για:

- εταιρείες στην Ελλάδα εδώ  Πολιτική Παραπόνων Ενδιαφερόμενων Μερών & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΤΗΣ BM TRADA 

- εταιρείες στην ΣΕΡΒΙΑ εδώ  Политика жалби и жалби & ПОЛИТИКА ЗА СПОРОВЕ И ЖАЛБЕ BM TRADA (SER)

- εταιρείες στην ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ εδώ Жалбите и политиката на учесниците се однесуваат на политиката & СПОРОВИ ИСПОРОВИ ИАПЕЛАЦИСКА ПОЛИТИКА (NORTH MACEDONIAN)

- εταιρείες στην ΑΛΒΑΝΙΑ εδώ Politika e ankesave dhe palët e interesuara & BM TRADA POLITIKA E MOSMARRËVESHJEVE DHE APELIMET (ALB)

- εταιρείες στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ εδώ Политика за спорове и обжалване & ПОЛИТИКА ЗА СПОРОВЕ И ОБЖАЛВАНИЯ НА BM TRADA (BULG)

- εταιρείες στα Η.Α.Ε. εδώ سياسة المنازعات والاستئناف  & BM TRADA سياسة المنازعات والاستئناف(ARABIC - UAE)