Το πρότυπο ISO / IEC 27701: 2019 αποτελεί επέκταση του διαχειριστικού συστήματος ISMS -ISO 27001 & των οδηγιών ISO 27002 και αφορά την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Παρέχει την καθοδήγηση σε οργανισμούς και εταιρείες που επιθυμούν να εφαρμόζουν συστήματα που να υποστηρίζουν τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GDPR 2016/679. H εγκατάσταση και η εφαρμογή του συστήματος PIMS κατά ISO 27701:2019

Περισσότερα